رمز را فراموش کرده اید؟
 • hero ساناز
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  فاطمه اكتفا به نامش نكنيد
  نشناخته توصيف مقامش نكنيد
  هر كس که در او محبت زهرا نيست
  علامه اگر هست سلامش نكنيد
 • hero ساناز گذاشته موزیکی با نام
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
 • hero ساناز
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  قلبت را آرام کن..
  یک وقتــهایے بنشـین و خلوت کن با تــمام سکوت هایتــ…
  نگاه کن بہ اطرافتــ…
  بہ خوشـبختــے هایتــ…
  بہ کسانے کہ میدانے دوستــت دارند…
  بہ وجود آدم هایے کہ برایت اهمیت دارند…
  و بہ خـــ❤ـــدایے کہ تــنهایت نخواهد گذاشـتــ…
  گاهے یک جاے دنج انتــخاب کن…
  گاهے یک جاے شـلوغ…
  آرامش را در هر دو پیدا کن…
  هم درکنار شـلوغے آدم ها…
  هم درکنار پنجره اے چوبے و تــنها…
  دل مشـغولے ها را گاهے ساده تــر حس کن…
  باران را بے چتــر بشـناس…
  خوشـحالے را فریاد بزن…
  و بدان کہ تــو" بهتــرینے…

  * سانازhero...آرامش باران*
  * راز من شو نگهت میدارم*
 • hero ساناز
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  کاش بدانی دوست داشتنت
  خورشید نیست
  که لحظه‌ای بیاید
  و لحظه‌ای برود
  ماه نیست
  که یک شب باشد
  و یک شب نباشد
  ستاره نیست
  که شبی پر شور باشد
  و شبی کم فروغ
  باران نیست
  که گاه شدت گیرد
  و گاه نم نم ببارد
  مثل نفس می‌ماند
  همیشه با من است..

  * سانازhero...آرامش باران*
  * راز من شو نگهت میدارم*
 • ***MANI تصویری گذاشت برای hero ساناز
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  در مسیر خود هزاران پیچ و خم دارم رفیق
  درد هایی تلخ اما تازه دَم دارم رفیق

  دوستان بی وفا بسیار اما در عوض
  دشمنانی با وفا و هم قسم دارم رفیق

  با همه نامهربانان مهربانی می کنم
  چون که در قلبم خدایی محترم دارم رفیق

  من برای بهترین و بدترین بدخواه خویش
  آرزو های عجیبی در سرم دارم رفیق

  شیطنت های من دیوانه را جدی نگیر
  پشت این لبخند ها سی سال غم دارم رفیق

  لا به لای زخم های کهنه زخم ات را بزن
  جا برای زخم های تازه کم دارم رفیق
 • ***MANI تصویری گذاشت برای hero ساناز
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  وقتی که پیر شدم
  اگر آلزایمر گرفتم
  روبرویم بایست و فقط
  یک لبخند بزن !!

  هیچ چیز هم یادم نیاید
  از نو عاشقت می شوم ...
 • Ali تصویری گذاشت برای hero ساناز
  ۲۸, بهمن, ۹۶