رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: ❥ آسمونْ آبیِه ْ،

جآیِِ↜ اُوْنْ ↝ْ خآلیِهْ 웃

کِه بآشِه وُ بِبینِه، ??

اینْقَدْ ☜ حآلِمون ☞ْ عآلیِه✘ْ .

Mඋ A ħµzµr㉫t
تصویری گذاشت برای Ali
  • 15 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • در تاریخ ۲۴, آذر, ۹۶ ساعت ۱۵:۰۸ .
  • Ali وای مرسیییییییی عسل منم همینطورfc507fc507
    در تاریخ ۲۴, آذر, ۹۶ ساعت ۱۵:۳۸ .
اشتراک گذاشته شده با: همه