رمز را فراموش کرده اید؟
توضیح عکس: بُغْضْ وَقْتی‍ میٰرٍسَدْ خُودٰکٰآرْ میخٰواهَدْ فَقَطْ...

چِشْآیْی‍ کِ‍ دوُس‍ : دآشْت‍ روُ کِشیْدَم‌ْ‌
  • 10 نفر این مطلب را دوست داشتند.
اشتراک گذاشته شده با: همه