رمز را فراموش کرده اید؟
 • صراط
  ۲۱, بهمن, ۹۶
  منت خدای را که مرا صاحبم ح س ی ن
  حتی میان جو مجازی رها نکرد...

   
  لینک
 • صراط تصویری گذاشت برای مینا معاون مدیریت سایت
  24 دقیقه پیش
  • 10 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • صراط دلم با کسی جز تو کاری ندارد
   به کاری نه یاری قراری ندارد
   نفس در هوای بدون رضا
   به هستی من سازگاری ندارد...
   ۳۱, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۲۸ . 1 نفر
 • صراط تصویری گذاشت برای مینا معاون مدیریت سایت
  25 دقیقه پیش
  • 14 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • صراط ممنون از شما بزرگواران
   احسنت آقا سید عزیز شعر زیبایی بود
   11 ساعت پیش . 1 نفر
  • صراط عزت و فخر
   از تمام زندگی دار و ندارم شد حسین

   عزت و فخر همه ایل و تبارم شد حسین

   باغ آفت خورده از باد خزان بودم ، نسیم

   آمد از سمت خدا باغ و بهارم شد حسین   یاد دارم از خودم سر بر گریبان داشتم

   قطرهء اشکی چکاندم اعتبارم شد حسین

   خشک بودم چون کویری تشنه در شوق فرات

   نیلِ جوشان دو چشم اشکبارم شد حسین

   بیقراری های دل صبر و قرارم را گرفت

   مایهء آرامشم صبر و قرارم شد حسین

   شهر ها را بر سر نی رفت با سر تا که دل

   برد از من پای نیزه شهریارم شد حسین

   زار میزد زینبش در سایه سار ماتمش

   مثل زینب بانیِ احوال زارم شد حسین

   داغدار غربتش گشتم به جبران روز حشر

   مونسم یارم اَنیسَم غمگسارم شد حسین
   11 ساعت پیش . 2 نفر
 • shayan تصویری گذاشت برای صراط
  11 ساعت پیش
  • 6 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • صراط ممنون آقا شایان
   یه چیزی تو مایه های با سیلی صورت سرخ نگه داشتن
   10 ساعت پیش
 • صراط
  12 ساعت پیش
  • 14 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • صراط ممنون از شما بزرگواران
   احسنت آقا سید عزیز شعر زیبایی بود
   11 ساعت پیش . 1 نفر
  • صراط عزت و فخر
   از تمام زندگی دار و ندارم شد حسین

   عزت و فخر همه ایل و تبارم شد حسین

   باغ آفت خورده از باد خزان بودم ، نسیم

   آمد از سمت خدا باغ و بهارم شد حسین   یاد دارم از خودم سر بر گریبان داشتم

   قطرهء اشکی چکاندم اعتبارم شد حسین

   خشک بودم چون کویری تشنه در شوق فرات

   نیلِ جوشان دو چشم اشکبارم شد حسین

   بیقراری های دل صبر و قرارم را گرفت

   مایهء آرامشم صبر و قرارم شد حسین

   شهر ها را بر سر نی رفت با سر تا که دل

   برد از من پای نیزه شهریارم شد حسین

   زار میزد زینبش در سایه سار ماتمش

   مثل زینب بانیِ احوال زارم شد حسین

   داغدار غربتش گشتم به جبران روز حشر

   مونسم یارم اَنیسَم غمگسارم شد حسین
   11 ساعت پیش . 2 نفر
 • صراط
  ۳۱, خرداد, ۹۷
  • 10 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • صراط دلم با کسی جز تو کاری ندارد
   به کاری نه یاری قراری ندارد
   نفس در هوای بدون رضا
   به هستی من سازگاری ندارد...
   ۳۱, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۲۸ . 1 نفر
 • صراط
  ۳۱, خرداد, ۹۷