رمز را فراموش کرده اید؟
آرش 1345 فوق ستاره فیس نگاه فریــاد میـزند:
دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم. چه گوارا| - در تاریخ: ۲۰, خرداد, ۹۵ ساعت ۱۶:۳۵
1970-01-01