رمز را فراموش کرده اید؟
میگویند خدا همیشه با ما و در کنارماست

ای غم نکند خدا تو باشی؟؟؟

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • شخصی تا کنون این را دوست نداشته.
اشتراک گذاشته شده با: همه