رمز را فراموش کرده اید؟

شادترین رنگ را به زندگی بزن
نگاه مهربانت صورتی
اندیشه ات سبز
آسمان دلت آبی
و قلب مهربانت طلایی
زندگی زیباست اگر آن را به زیبایی رنگ بزنیم


کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه