رمز را فراموش کرده اید؟

احمقانه ترین و بچگونه ترین رفتاری که آدما از خودشون نشون میدن مال وقتی که دلشون تنگ شده!!
+
استثنا هم نداره


کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
اشتراک گذاشته شده با: همه