رمز را فراموش کرده اید؟

تفاوت است میان آنکه می‌تواند انجام می‌دهد و آنکه نمی‌تواندو انتقاد می‌کند.

روزی مردی داخل چاله‌ای افتاد و بسیار دردش آمد ...
یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!
یک یوگیست به او گفت: این چاله وهمچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!!!
یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت!
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد!
یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند!
یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که: خواستن توانستن است!
یک فرد خوشبین به او گفت: ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!!
سپس فرد بی‌سوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد...!

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: