رمز را فراموش کرده اید؟
جهانگردی به دهکده‌ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند . دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می‌کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می‌شد.جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟زاهد گفت: مال تو کجاست؟جهانگرد گفت: من اینجا مسافرم.زاهد گفت: من هم ...

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • 16 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • مطهره همه مسافریم
    در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۷ ساعت ۱۲:۳۵ . . 1 نفر
  • در تاریخ ۲۶, اردیبهشت, ۹۷ ساعت ۱۵:۵۹ . . 1 نفر