رمز را فراموش کرده اید؟


gol.all444xw5.gifgol.


سلام؛میگم بعضی از آدمها چه موجودات دلگیری هستند

وقتی سوزنشان را نخ میـــکنی ، تا برایت دروغ ببافند . . .

وقتی که خوب های خودشان را از بد ِ تو ، مو شکافی میکنند،

و بد هایشان را در جیب های لباس هایی که دیگر از پوشیدنش خجالت میکشند،

پنهان میکنند،،، وقتی که صفت هایشان را در ذهنشان آماده کرده اند

و منتظر مانده اند تا تکان بخوری و ببینند به کدام صفت مینشینی

و تو را هی توصیف کنند . . . هی توصیف کنند . . . هی توصیف کنند . . .

خنده ات بگیرد که چقدر شبیه شان نیستی؟ و دردشان بیاید . . . و انتقامش را از تو بگیرند . . .

تا دیگر به آنها این حس را ندهی که کسی وجود دارد که شبیه شان نیست!کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • 5 نفر این مطلب را دوست داشتند.