رمز را فراموش کرده اید؟

 


ﻫﻰ ﺩﻝ .........
ﺯﻳﺎﺩ ﺟﺪﻯ ﻧﮕﻴﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺭﺍ ....
ﻓـــــﺮﺩﺍ ﺑﺎﺯ همــــ ﻣﻴﺨﻨــــــﺪﻯ .
ﺳــﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺩ ﻧﻮﺷـــﺖ،،،
به ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ که به ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪه ﺩﻧﻴﺎﻳﺖ ....
ﺑﻰ هیچ بهانــه ای خودت را مسرور ساز با خدمتی به هستی ...
و با ﺍﺭﺍﺩه ای آهنین،ﺑﺨﻨﺪ .....آریﺑﺨﻨﺪ به ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻰ که ﺷﻨﻴﺪﻯ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﺮﺩﻯ ....
ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺭﺍ به ﺩﻝ ﻧﮕﻴـــــﺮ ....
مطمئن بااااش ﺭﻭﺯهای ﺧﻮﺏ  و شادمانه در راهنـــد،وﻣﻰ ﺁﻳنــــد...کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: