رمز را فراموش کرده اید؟

gol.all444xw5.gifgol.


سلام؛هميشه ميپنداشتم،،،اين هواي بارانيست كه هواييَــــم ميكند
و لحظه به لحظه بودنت ،،،را مي طلبماما امروز فهمــيــــدم

هواي برفي نيز ،،،بي قرارم ميكند،،،ديوانه ام ميكند؛
عزیزم؛برف مي بارد،،،ومن هم ،،،مگر چه ميخواهم؟
كمي ازاحساس پاک عشق توراكه مال من باشد
خود خود خودم ،بیا بگیر دست های وا مانده ام را

بگذار باور کنم که؛هرگاه دلتنگت شدم اميدي باشد براي ديدارت...


وبراي لمس وجود معطّرت،ومستانگیِ بویِ پیراهنت...
براي بوييدن هوايت براي گم شدن درديدگانت...بازديوانه شدمکلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ: