رمز را فراموش کرده اید؟
قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید وقتی:

1-وقتی نمی‌بخشید
2-وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
3-وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
4-وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
5-وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
6-وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
7-وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
8-وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
9-وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
10-وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
11-وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
12-وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
13-وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
14-وقتی درمورد همه چیز نگرانید.

کلمات کلیدی:


بلاگ های مشابه با موضوع این بلاگ:
  • Ali لایککک
    در تاریخ ۲۷, فروردین, ۹۷ ساعت ۱۸:۲۱ . . 1 نفر
  • Reza... تشکرعلی جان
    در تاریخ ۲۸, فروردین, ۹۷ ساعت ۸:۲۰ .
اشتراک گذاشته شده با: همه