رمز را فراموش کرده اید؟
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶
  • 8 نفر این مطلب را دوست داشتند.
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶
  • 10 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • امیر نظری بنویس... تصویر یافت نشد
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۵۸
  • غزل♥♥♥ ممنون
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۱:۰۱
  • Ali
   ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  ميـدونِستيـن اينجآ ما هَمِه غِـير عآدي ايـم؟
  آره خِيليآمون مَعموليـ نيستيـم
  آخِه زُل زَدَن بِه يِـه نُقطه اونـم چَند سآعَت عاديِه؟
  اَز اَوَلِ صُبح تآ شَب چَت كَردَنـ عآديـه؟
  گِريه كَردنآيِ نِصفه شبـي تو تَختِ خواب تآ موقِعي كه از حآل بري عآديـه؟
  روزيـ هِزآر بآر شِكَستن اونَـم تو سِنِ كَم عآديـه؟
  اين كِه شَبا از فِكر خوآبِت نبره عآديـه؟
  نَه اينـا هيچكُدوم عادي نـيست
  مآ هَمَمون مَريضيـم


  "حَقيقت هَميشِه تَـلخِـهـ"

  لینک
  • 12 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • سعید همش روقبول ندارم
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۳۱ . 1 نفر
  • امیر نظری بنویس... تصویر یافت نشد
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۴۰
  • Ali
   ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  #معَلومـ نیسـ
  #چِهـ مرگمونهـ
  #نہـ عینـ آدمـ
  #عاشِقـ میشیمـ و
  #نہـ عینهـ آدمـ
  #بیخیـالـ

  لینک
  • 8 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • غزل♥♥♥ fc336
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۲۹
  • امیر نظری بنویس... تصویر یافت نشد
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۳۰
  • Ali
   ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶

  تنہایے‌شـَرَف‌داره‌بہ‌
  عشقاے‌دوروزه
  اینجور‌عشقا‌رو‌‌
  باس‌بزا‌رےدرِ‌ڪوزه

  لینک
  • 13 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • غزل♥♥♥ ممنون
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۲۹ . 1 نفر
  • امیر نظری بنویس... تصویر یافت نشد
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۳۱
  • Ali
   ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 • غزل♥♥♥
  ۳۰, بهمن, ۹۶
  اَحمَقـــانه تَریـن کارِ مُمکــن 

  هَر دقیـــقه چِـــک کَردنِ پــروفـایـل کَسیه کـه

                                       به تَنــــها چیزے کہ فِکر نمیکُنه                                                                                تـــــویــے
  لینک
  • 13 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • غزل♥♥♥ ممنون
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۲۵
  • امیر نظری بنویس... تصویر یافت نشد
   ۳۰, بهمن, ۹۶ ساعت ۰:۳۰
  • Ali
   ۰۲, اسفند, ۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 • دانش ستاره فیسـ نگاه تصویری گذاشت برای غزل♥♥♥
  ۲۷, بهمن, ۹۶

  سلام، به شبکه اجتماعی فیس نگاه خوش آمدید، هوادارتون شدم. fc125