رمز را فراموش کرده اید؟
 • افشار تصویری گذاشت برای ریحانه
  ۳۰, خرداد, ۹۷
  • 18 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • ریحانه سپاسگزارم fc504fc504
   ۳۰, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۴:۲۴
  • افشار نظری بنویس... تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۳۰, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۴:۲۷ . 1 نفر
  • Ali تصویر یافت نشد
   ۳۰, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۴:۴۰ . 1 نفر
 • افشار
  ۳۰, خرداد, ۹۷
  • 33 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • آذر تصویر یافت نشد
   ۳۱, خرداد, ۹۷ ساعت ۹:۱۷
  • افشار محمد جان آبجی آذر ممنونم از لایکتون تصویر یافت نشد
   ۳۱, خرداد, ۹۷ ساعت ۹:۲۷
  • افشار بسیار بسیار سپاسگزارم دانش جان از لایکتون تصویر یافت نشد
   ۳۱, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۰:۰۳
 • افشار
  ۲۸, خرداد, ۹۷
  • 19 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • Ali تصویر یافت نشد
   ۲۸, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۴:۴۱
  • فرزانه تصویر یافت نشد
   ۲۹, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۰۷
  • افشار سپاسگزارم از همه اونای که تو پیچم کامنت میزارن و لایک می کنن تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۳۰, خرداد, ۹۷ ساعت ۹:۴۶
 • Ali تصویری گذاشت برای افشار
  ۲۴, خرداد, ۹۷
 • افشار تصویری گذاشت برای حميد رزمجو ستاره فیسـ نگاه
  ۲۴, خرداد, ۹۷
  • 11 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • افشار نظری بنویس... تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۲:۵۷
  • حميد رزمجو ستاره فیسـ نگاه تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۰۲ . 1 نفر
  • افشار هزاران آفرین بر جانت ای ماه
   روان عاشقان قربانت ای ماه   مبارک باد ماه عشق بازان
   که بنشینند در ایوانت ای ماه   مبارک باد عید روزه داران
   نکویان جهان مهمانت ای ماه   مبارک باد شهر الله اعظم
   همایون طالع رخشانت ای ماه   همه مهمان سلطان وجودیم
   خوشا بر سفره ی احسانت ای ماه   نزول دفتر عشق و صعودش
   شب قدر است در دورانت ای ماه   به شادروان عزت روزه داران
   عیان بینند قدر و شانت ای ماه   نصیب روزه داران دیدن یار
   در ایوان عظیم الشانت ای ماه   دو شادی روزه داران را فرستند
   ز لطف حضرت سبحانت ای ماه   یکی هنگام افطار اندر این دار
   دگر در جنت رضوانت ای ماه

    تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ . 1 نفر
 • حميد رزمجو ستاره فیسـ نگاه تصویری گذاشت برای افشار
  ۲۴, خرداد, ۹۷

  سلام افشار جان عزيز... طاعات عباداتتون قبول حق
  عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد / رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد
  دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل / هر خاک شده بستان چون نور امیدآمد . . .

  پيشاپيش عيدفطر بر شما و خانواده محترم مبارك
  • 19 نفر این مطلب را دوست داشتند.
  • افشار عید سعید فطر بر همه دوستان گلم داداش های و آبجیای گلم صمیمانه تبریک می گویمماز لذت جام تو دل مانده به دام تو
   جان نيز چو واقف شد، او نيز دويد آمد
    تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۰۴ . 3 نفر
  • حميد رزمجو ستاره فیسـ نگاه تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۰۸ . 1 نفر
  • افشار مبارک باد عشق روزه داران
   که گفت ( الصوم لی ) در شأنت ای ماه   دل از روزه شود آیینه ی دوست
   در او پیدا رخ جانانت ای ماه   سلام سید سجاد و عباد
   نثار طلعت رخشانت ای ماه

    تصویر یافت نشد تصویر یافت نشد
   ۲۴, خرداد, ۹۷ ساعت ۱۳:۱۱ . 3 نفر
 • افشار تصویری گذاشت برای علی اصغر
  ۲۴, خرداد, ۹۷