رمز را فراموش کرده اید؟
حميد رزمجو فوق ستاره فیسـ نگاه فریــاد میـزند:
گـویــــــا به رویـــــا میرسم رویــایی که بی تو . برایــم جهـــنم اسـتــــ جهــــــنم!| - در تاریخ: ۲۷, فروردین, ۹۴ ساعت ۱۹:۰۱
1979-03-11